Ιστορικά

Η άλωση της Πόλης και το δράμα των εθνικών διχασμών

Ὁ ἄνθρωπος χωρὶς πατρίδα καὶ ἐθνικὴ συνείδηση δὲν εἶναι παρὰ οἰκουμενικὸς τυχοδιώκτης καὶ πλάνης στὴν ἔρημο τοῦ ἀτομισμοῦ του. Ἡ ἐφαρμογὴ, συνεπῶς, ἐθνοκεντρικῆς πολιτικῆς εἶναι ἰδιαίτερα σήμερα ἀναγκαῖα, ὡς προϋπόθεση ἱστορικῆς ἐπιβιώσεως τόσο στὴν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση, ὅσο καὶ στὴν πλανητικὴ κοινωνία τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ τῆς Νέας Τάξεως πραγμάτων.