Η συνταγματική θέση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων

Η υποχρέωση τήρησης της στρατιωτικής πειθαρχίας από κάθε στρατιωτικό ενδέχεται και συνήθως έτσι γίνεται να επιβάλλει κάποιους περιορισμούς των ατομικών του δικαιωμάτων…