Η ταυτότητα μίας κρίσης

 

Ο κόσμος μας διέρχεται μία πρωτόγνωρη κρίση, που έχει οδηγήσει σε έντονους προβληματισμούς για τα αίτιά της. Η εκτίμηση που κυριαρχεί είναι ότι στην κρίση αυτή μας έχει οδηγήσει η ασυδοσία των οικονομικών συμφερόντων και μόνο ο έλεγχός της θα επαναφέρει την τάξη. Είναι όμως έτσι ;