Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

1. Απαραίτητες προϋποθέσεις, που θα πρέπει να πληροί ο αιτούμενος, για...