Η σύγχρονη γενοκτονία κατά των Ελλήνων

Ένας στοιχειοθετημένος και γόνιμος προβληματισμός ενός συνειδητού Έλληνα Στρατιώτη, για το κατά πόσο τα πάθη των σύγχρονων Ελλήνων είναι τυχαία ή όχι και για το πού οδηγούν αν δεν αντιδράσουμε έγκαιρα.