Αρθρογραφία

Ο Έλληνας

 

Ένα απόγευμα πίνοντας καφέ με τον αγαπημένο φίλο και συμμαθητή Χρήστο Τσιμέκα στο σπίτι του και συζητώντας, καταλήξαμε – δεν θυμάμαι πώς – να μιλάμε για τους γονείς μας, τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και τη ζωή τους. Και ο Χρήστος σηκώθηκε κάποια στιγμή, πήγε στη βιβλιοθήκη του και μου έφερε ένα βιβλίο.

 

Πόλεμος και Ψυχή

«Πόλεμος πάντων πατήρ» διακήρυξε ο Ηράκλειτος, o oποίος δεν έβλεπε στο πρόσωπο του πολέμου μονάχα την υπέρτατη δύναμη δημιουργίας των όντων, αλλά και τη δύναμη η οποία θεμελιώνει κάθε πολιτική, κοινωνική και ηθική τάξη.

Ο έλεγχος του νου

Κάθε μορφή ηγεσίας είχε ανέκαθεν σαν πρωταρχικό της μέλημα τον έλεγχο της σκέψης και, μέσω αυτής, της συμπεριφοράς όσων ανθρώπων την ενδιέφεραν.
Στόχος αυτής της επιδίωξης είναι πάντοτε άνθρωποι, επειδή μόνο αυτοί μπορούν, με όπλο την σκέψη, να διευκολύνουν ή να απαγορεύσουν την υλοποίηση των όποιων σχεδίων της.