Αρθρογραφία

Ελληνική Αμφιλύκη

 

Η ελληνική κατάσταση σήμερα είναι σαν την αττική αμφιλύκη: φως και σκοτάδι, αρετές και ελαττώματα, αδυναμίες και υπερβάσεις, πραγματισμός και ελπίδα

 

ΗΓΕΤΕΣ και … ηγέτες

 

Ένας ανώνυμος επιστολογράφος περιγράφει μέσω του διαδικτύου μία εμπειρία του κοντά σε έναν πρόεδρο πολυεθνικής βιομηχανίας, σαν παράδειγμα για το πώς και με ποια κριτήρια οι πραγματικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν τις κρίσεις …