Αρθρογραφία

Ο πόλεμος είναι πολύ σπουδαία υπόθεση…

Για τη διεξαγωγή του πολέμου δεν αρκεί η υλοποίηση της στρατιωτικής στρατηγικής εκ μέρους των στρατιωτικών, αλλά απαιτείται η υλοποίηση και των λοιπών διαστάσεων της υψηλής στρατηγικής (πολιτική, διπλωματία, οικονομία, εσωτερική οργάνωση της χώρας).

Η αρχαιολογία σήμερα (video)

Πέρα από το κυνήγι του θησαυρού και τις συναρπαστικές περιπέτειες τoυ Indiana Jones, ποιος είναι ο ρόλος της αρχαιολογίας σήμερα; Μπορεί η γνώση του παρελθόντος να μας βοηθήσει στην κατανόηση του παρόντος και να φωτίσει το δρόμο στο μέλλον; Και αν αυτό ισχύει, πώς μπορούν οι πολυεπίπεδες ανακαλύψεις και τα συμπεράσματα της επιστημονικής έρευνας να γίνουν κοινό κτήμα; Μία εξαιρετική παρουσίαση 13 περίπου λεπτών στο TEDxAcademy για την σύγχρονη αρχαιολογία, από την Αγγελική Κοτταρίδη, αρχαιολόγο της ομάδας που επιλαμβάνεται των ανασκαφών στις Αιγές.