Αρθρογραφία

Περί δημοσίων προσώπων

 

Η Ιστορία, μέσα από την αξιολόγηση γεγονότων, προσώπων και σχέσεων, που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και μπορούν να αποτιμηθούν με μεγαλύτερη διαύγεια, μπορεί να μας διδάξει τα κριτήρια για την κατά το δυνατόν ορθότερη αξιολόγηση των δημοσίων προσώπων του παρόντος και του μέλλοντος.

Ο Έλληνας

 

Ένα απόγευμα πίνοντας καφέ με τον αγαπημένο φίλο και συμμαθητή Χρήστο Τσιμέκα στο σπίτι του και συζητώντας, καταλήξαμε – δεν θυμάμαι πώς – να μιλάμε για τους γονείς μας, τις ιδιαίτερες πατρίδες τους και τη ζωή τους. Και ο Χρήστος σηκώθηκε κάποια στιγμή, πήγε στη βιβλιοθήκη του και μου έφερε ένα βιβλίο.

 

Πόλεμος και Ψυχή

«Πόλεμος πάντων πατήρ» διακήρυξε ο Ηράκλειτος, o oποίος δεν έβλεπε στο πρόσωπο του πολέμου μονάχα την υπέρτατη δύναμη δημιουργίας των όντων, αλλά και τη δύναμη η οποία θεμελιώνει κάθε πολιτική, κοινωνική και ηθική τάξη.