Πρακτικό ΓΣ – Αρχαιρεσίες 2014

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1977

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΤΗΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

 

 

1.      Σήμερα την 15 Φεβ 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 1100 έλαβε χώρα στην αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αθήνα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του καταστατικού, η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του Συνδέσμου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

 

2.      Απολογισμός έργου και πεπραγμένων από 16-2-2013 μέχρι 15-2-2014 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το 2013.

 

3.      Έγκριση οικονομικού απολογισμού παρελθόντος έτους 2013.

 

4.      Αποτελέσματα    ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής και έγκριση του πρακτικού ελέγχου.

 

5.      Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2013 ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

 

6.      Έγκριση έργων και ενεργειών για το έτος 2014 όπως παρακάτω:

 

α.      Ημερήσιο ταξίδι στη Φθιώτιδα στις εγκαταστάσεις του συμμαθητή μας Κλαουδάτου.

 

β.      Ακύρωση του λογαριασμού αλληλεγγύης και μεταφορά του υπολοίπου στο καταθετικό λογαριασμό της Τάξης.

 

γ.      Προγραμματικός και έρευνα αγοράς για πιθανή εκδρομή στο εξωτερικό.

 

δ.      Συζήτηση στο ΔΣ και εισήγηση εκ νέου για ένταξη του Συνδέσμου στην Π.Ο.Σ.

7.      Την διενέργεια αρχαιρεσιών και εκλογή νέου ΔΣ του Συνδέσμου.

 

8.      Παρόντα μέλη κατά τη Γενική Συνέλευση τριάντα οκτώ (38) έναντι εκατόν ογδόντα επτά  (187) εγγεγραμμένων. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού η γενική συνέλευση πραγματοποιήθηκε, διότι ναι μεν δεν υπήρχε η απαρτία του 1/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών, αλλά ήσαν παρόντα τριάντα οκτώ (38) ταμειακώς τακτοποιημένα τακτικά μέλη, έναντι είκοσι (20) κατ’ ελάχιστον που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο του καταστατικού  για να πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση.

 

9.      Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Συνδέσμου απεύθυνε χαιρετισμό στα μέλη και αμέσως μετά εξελέγη, σύμφωνα με το άρθρο 12  του καταστατικού, με ανάταση των χειρών επιτροπή η οποία διηύθυνε τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και συνέταξε το παρόν πρακτικό με τα αποτελέσματα της συζήτησης και αποτελείται:

α.      Πρόεδρος: Υπτγος ε.α Καπετάνος Δημήτριος

β.      Γραμματέας: Ταξχος ε.α Κοτσίφης Ιωσήφ

γ.      Μέλος: Αντγος ε.α Ανδριανόπουλος Φώτης

10.    Στη συνέχεια ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε την έναρξη των εργασιών δίδοντας τον λόγο στον πρόεδρο του Συνδέσμου ο οποίος ανέπτυξε τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 και ζήτησε την απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε οικονομική ή άλλη ευθύνη για το έτος 2013.

 

11.    Έπειτα ο λόγος δόθηκε στον ταμία του Συνδέσμου, ο οποίος ανέπτυξε τον οικονομικό απολογισμό του 2013 .

 

12.    Ακολούθησε ο Πρόεδρος της εξελεγκτικής επιτροπής, ο οποίος παρουσίασε τα αποτελέσματα του ελέγχου των οικονομικών για το 2013.

 

13.    Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε και πάλι στον Πρόεδρο του Συνδέσμου, ο οποίος ανέπτυξε τα προς έγκριση θέματα για το 2014 και ενημέρωσε τα μέλη  για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν το 2013 ή βρίσκονται σε εξέλιξη. και αφορούν τα θέματα:

 

α.   Την τακτική  συνάντηση των μελών μας, που πραγματοποιείται το πρωί κάθε πρώτης Τετάρτης έκαστου μηνός, στη ΛΑΕΔ.

 

β.   Την συμμετοχή του Προέδρου στις 5/2/2013  στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην ΕΑΑΣ για το συνταξιοδοτικό και άλλα θέματα, στην οποία παρευρέθησαν όλοι οι φορείς (σύνδεσμοι- ενώσεις κ.λ.π.) ενόψει επισκέψεως του Συντονιστικού στον Πρωθυπουργό.

 

γ.   Την παρουσία του Προέδρου τις 24/2/2013, κατόπιν προσκλήσεως, στην Γεν. Συνέλευση της  ΠΟΣ.

 

δ.   Την συνάντηση του Προέδρου στις  7/3/2013, κατόπιν προσκλήσεως, με τον πρόεδρο και μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ.

 

ε.   Την συμμετοχή της Τάξης μας στις 9/3/2013 στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργάνωσε η ΕΑΑΣ στην πλ. ΚΛΑΘΜΩΝΟΣ. Παρευρέθησαν 25 συμμαθητές και ήρθαν και αρκετοί από την επαρχία.

 

στ.  Την  παρουσία του Προέδρου ως παρατηρητή στις 26/5/2013 στο συνέδριο του κόμματος ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ.

 

ζ.   Την εκδήλωση εορτασμού της Επετείου των 40 χρόνων από την είσοδό μας στη ΣΣΕ που πραγματοποιήθηκε  στις 18/10/2013.

 

η.   Την συμμετοχή του Προέδρου στις 11/12/2013 ως παρατηρητή, κατόπιν προσκλήσεως, στην συγκέντρωση των μονίμων αντιπροσώπων της ΠΟΣ.

 

14.    Ακολούθησε ενημέρωση των μελών για δικαστικές διεκδικήσεις των περικοπών των συντάξεων από τον Δημήτριο Κουϊμιτζή.

 

15.    Η Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μετά από συζήτηση και ψηφοφορία αποφάσισε τα παρακάτω:

 

α.      Ενέκρινε τα πεπραγμένα του ΔΣ για το χρονικό διάστημα από 16-2-2013. μέχρι 15-2-2014 καθώς και των αναφερομένων στην παραγρ. 6 του παρόντος.

 

β.      Ενέκρινε τον απολογισμό (έσοδα- έξοδα) για το χρονικό διάστημα από 16-2-2013 μέχρι 15-2-2014.

 

γ.      Απάλλαξε το ΔΣ του Συνδέσμου από κάθε οικονομική και άλλη ευθύνη για το χρονικό διάστημα από 16-2-2013 μέχρι 15-2-2014.

 

δ.      Ενέκρινε το πρακτικό ελέγχου της εξελεγκτικής επιτροπής για το χρονικό διάστημα από 16-2-2013. μέχρι 15-2-2014.

 

16.    Ακολούθησαν οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου ΔΣ του Συνδέσμου μας, με  τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών όπως φαίνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.

 

17.    Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση ο Πρόεδρος της Γενικής  Συνέλευσης κήρυξε τη λήξη των εργασιών.

 

Η Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης

 

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας                       Το Μέλος

Τ.Υ                                       Τ.Υ                                       Τ.Υ

Το παρόν πρακτικό καταχωρήθηκε στο βιβλίο πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου.

 

Ο

Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου

Τ.Υ.Σ.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

‘’Α’’       ΠΡΑΚΤΙΚΟ   ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 15 ΦΕΒ.2014

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»  Στο Πρακτικό

Γενικής Συνέλευσης

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΚΩΝ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΣΕ ΤΑΞΕΩΣ 1977

15 ΦΕΒ 2014

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΨΗΦΙΣΑΝ:    38

ΕΓΚΥΡΑ:      38

ΑΚΥΡΑ:         0

ΛΕΥΚΑ:         0

 

ΕΛΑΒΑΝ

 

Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Αβράμης Κων/νος:              32
 2. Γκαμαράζης Σταμάτης:        22
 3. Κουιμιτζής Δημήτριος:         36
 4. Λάμπρου Αθανάσιος:          34
 5. Μεντεσίδης Χαράλαμπος:     31
 6. Πελεκάσης Γεώργιος:           24
 7. Στασινός Ιωάννης:              33
 8. Τεκίδης Πέτρος:                 24

Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Γκίκας Τριαντάφυλλος:        32
 2. Κοτσίφης Ιωσήφ:               35
 3. Ουζούνογλου Ευστράτιος:   35

 

Η Εφορευτική Επιτροπή

 

Ο Πρόεδρος                     Ο Γραμματέας                       Το Μέλος

Τ.Υ                                       Τ.Υ                                       Τ.Υ

 

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση