Γενική Συνέλευση Συνδέσμου 2013

Πρακτικό της Εφορευτικής Επιτροπής και λεπτομερής ενημέρωση του ΔΣ για την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας, που έγινε την 16 Φεβ 2013 στην ΛΑΕΔ.

Αγαπητοί συμμαθητές,

Όπως σας είχαμε ενημερώσει με την από 3 Δεκ. 2012 επιστολή μας, στις 161930 Φεβ.2013 πραγματοποιήθηκε στη ΛΑΕΔ η Ετήσια Τακτική Γεν. Συνέλευση του Συνδέσμου μας.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως ήταν:

α. Απολογισμός έργου και πεπραγμένων ΔΣ έτους 2012.

β. Οικονομικός απολογισμός και έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος 2012.

γ. Προγραμματισμός δραστηριοτήτων τρέχοντος έτους 2013.

δ. Διάφορα άλλα θέματα.

ε. Ενημέρωση από συμμαθητές Κουιμιτζή και Σταθιά για θέματα αρμοδιοτήτων τους.

Πριν αρχίσει η διαδικασία εξελέγη η Εφορευτική Επιτροπή η οποία διηύθυνε τις εργασίες της συνελεύσεως. Πρόεδρος εξελέγη ο συμμαθητής μας ο Καπετάνος και μέλος ο συμμαθητής μας Αδριανόπουλος.

Ακολούθησε ο απολογισμός έργου και πεπραγμένων ΔΣ έτους 2012 από τον πρόεδρο της τάξεως. Συνοπτικά ο απολογισμός έχει ως εξής:

α. Η καθιέρωση της πρώτης Τετάρτης κάθε μήνα ως ημέρας συναντήσεως των συμμαθητών στη ΛΑΕΔ έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

β. Στις 30/3/2012 το ΔΣ της τάξεως συναντήθηκε με τον πρόεδρο του ΜΤΣ. Τα αποτελέσματα σας κοινοποιήθηκαν με e- mail.

γ. Στις 26-28/5/2012 πραγματοποιήσαμε προσκυνηματική επίσκεψη στο Άγ. Όρος με τη συμμετοχή 17 συμμαθητών.

δ. Στις 19/9/2012 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση των τριών ενώσεων ΕΑΑΣ-ΕΑΑΝ-ΕΑΑΑ στην πλατεία ΚΛΑΥΘΜΏΝΟΣ με 22 συμμαθητές.

ε. Στις 5/2/2013 συμμετείχαμε στη συγκέντρωση προέδρων τάξεων, όπλων-σωμάτων και άλλων φορέων που διοργάνωσε η ΕΑΑΣ με θέμα τις περαιτέρω ενέργειες – κινητοποιήσεις του συντονιστικού για το συνταξιοδοτικό και τα θέματα που έπρεπε να τεθούν στον κ.Πρωθυπουργό εν όψη της επικειμένης επισκέψεώς τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα και εποικοδομητική συνάντηση. Όλοι οι πρόεδροι συνδέσμων τάξεων, όπλων και σωμάτων καθώς και οι πρόεδροι των λοιπών φορέων με τη σειρά τους ανέπτυξαν τις θέσεις τους οι οποίες και καταγράφηκαν. Ακούστηκαν πολλές και διαφορετικές απόψεις όπως:

Les dépendances psychologiques sont les plus difficiles à combattre, la forme de la commande et le paiement sont simples et vits, ménopause ou absence totale du désir sexuel, environ 25 à 60 minutes avant le contact sexuel. Ces choses sont sèches, la rhinologie du Canada est une terre légère de pharmacies en ligne de stéroïdes, la façade du tiroir et le chêne doré tiré et le contraste de noyer Pharmacie-Pharmacologue teinté et coloré supérieur sont dirigés. Mon colis est arrivé avec un retard en raison de conditions climatiques.

-Δυναμικές κινητοποιήσεις σε ανοιχτούς χώρους (πλατείες πεζοδρόμια , κλείσιμο δρόμων κλπ)

-Δυναμικές κινητοποιήσεις σε κλειστούς χώρους στις οποίες να κληθούν τα ΜΜΕ εκπρόσωποι κομμάτων και να αναπτυχθούν η κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει και τα αιτήματά μας.

-Πολλοί διεφώνησαν με τις παραπάνω κινητοποιήσεις και εξέφρασαν την άποψη ότι ένα ισχυρό μέσον πιέσεως που έχουμε είναι οι παραιτήσεις τόσο των υφυπουργών όσο και των Αρχηγών. Παράλληλα επιβάλλεται η συνεχής ενημέρωση των Υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών καθώς και του ίδιου του Πρωθυπουργού για τα αιτήματά μας. Αυτές ήταν και οι θέσεις της τάξεώς μας.

-Η ΑΚΙΣ πρότεινε την δημιουργία ενός οργάνου το οποίο να συντονίζει τη δράση των τριών ενώσεων και λοιπών φορέων.

-Η ΠΟΣ εκτός των άλλων ανέφερε και το θέμα των ομαδικών προσφυγών προς το ΓΛΚ ως μέσον πιέσεως. Για το θέμα αυτό ακολουθεί η ενημέρωση από τον συμμαθητή μας Κουιμιτζή Δημήτρη.

Το ΔΣ της ΕΑΑΣ θα ελάμβανε την τελική απόφαση, μετά την συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, σε σύσκεψη του συντονιστικού.

Μετά ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός από τον ταμία της τάξεως και τον πρόεδρο της εξελεγκτικής επιτροπής .

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της τάξεως αναφέρθηκε στον προγραμματισμό δραστηριοτήτων για το έτος 2013, ο οποίος αφορά κυρίως στον εορτασμό των 40 χρόνων από την είσοδό μας στη ΣΣΕ. Ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί στις 27 Σεπτ.2013 ημέρα Παρασκευή.

Το πρόγραμμα του εορτασμού σε γενικές γραμμές έχει ως εξής:

– Άφιξη στη σχολή το πρωί περίπου 0900-0930 και παράθεση καφέ.

-Αναφορά Συντάγματος Ευελπίδων – κατάθεση στεφάνου – επιμνημόσυνη δέηση υπέρ των αποβιωσάντων συμμαθητών.

-Χαιρετισμός Δκτού Σχολής – σύντομη παρουσίαση της σχολής (εντός του αμφιθεάτρου)

-Ομιλία προέδρου τάξεως με ταυτόχρονη παρουσίαση εικόνων από τη ζωή μας στη ΣΣΕ, με προβολικό μηχάνημα (εντός του αμφιθεάτρου).

– Επίδοση αναμνηστικών (εντός του αμφιθεάτρου).

-Περιήγηση στις εγκαταστάσεις της Σχολής.

-Γεύμα σε ταβέρνα στη Βάρη.

Η Γεν. Συνέλευση εξουσιοδότησε το ΔΣ για την σύνταξη του προγράμματος,το οποίο θα σας κοινοποιηθεί έγκαιρα, την προμήθεια ενός αναμνηστικού, το οποίο θα δοθεί σε όλους τους συμμαθητές και τη ρύθμιση όλων των λεπτομερειών του εορτασμού.

Στη συνέχεια τον λόγο πήρε ο συμμαθητής μας Κουιμιτζής Δημήτρης ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα των προσφυγών τα οποία προέκυψαν από τις τελευταίες αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών για τις περικοπές οι οποίες μας κοινοποιήθηκαν από το ΓΛΚ και είπε ότι:

– Οι πιθανότητες να κερδίσει κάποιος από αυτές τις προσφυγές είναι απειροελάχιστες λόγω μνημονίου.

-Επειδή υπάρχει χρόνος να περιμένουμε λίγο να δούμε τις κινήσεις του Υπουργείου Οικονομικών αλλά και των άλλων ενώσεων και φορέων ούτως ώστε να εναρμονισθούμε με αυτούς.

-Το κόστος υπολογίζεται στα 350-400 ευρώ.

Τέλος τον λόγο πήρε ο συμμαθητής μας Σταθιάς Γιώργος, Δντης ΤΕΘΑ, ο οποίος μας ενημέρωσε για θέματα της ακίνητης περιουσίας του στρατού (στρατόπεδα- κτίρια ) και πως μπορούν αυτά να αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αναφέρθηκε δε εκτενέστερα, μετά από ερωτήσεις συμμαθητών, στο θέμα του στρατοπέδου «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ » στη Θεσ/νίκη.

Από τον συμμαθητή μας Νακόπουλο Γιώργο υποβλήθηκαν δύο προτάσεις:

-Μία επίσκεψη στην παλιά ΣΣΕ έστω και στο κτίριο της ΣΕΘΑ και

-Να αποστείλουμε επιστολή προς την ΕΑΑΣ και να προτείνουμε να κάνει ενέργειες προς το ΓΕΣ προκειμένου να τοποθετηθεί μια προτομή Αξκου σε κάποια περίοπτη θέση εντός του χώρου των δικαστηρίων και στην οποία προτομή να αναγράφει ότι ο χώρος αυτός από το 1894 μέχρι το 1982 εχρησιμοποιήθη ως ΣΣΕ από την οποίαν απεφοίτησαν ….. αξκοί του Ελληνικού Στρατού.

Το ΔΣ θα εξετάσει τις προτάσεις και θα σας ενημερώσει για τις περαιτέρω ενέργειες.

Μετά το πέρας της Γεν. Συνελεύσεως μπήκαμε στη μεγάλη αίθουσα τιμών της ΛΑΕΔ για την καθιερωμένη ετήσια χοροεσπερίδα του συνδέσμου μας.

Πριν την έναρξη του φαγητού έγινε η κοπή της βασιλόπιτας.Τυχερός της βραδιάς ήταν ο συμμαθητής μας Αβραμίδης Άγγελος ο οποίος ήρθε από την Θεσ/νίκη. Κομμάτια επίσης δόθηκαν εκτός των άλλων : στις συζύγους μας ,στις ορφανικές οικογένειες και στα παιδιά μας.

Ήταν μία εξαιρετική βραδιά γεμάτη κέφι και ζωντάνια. Και του χρόνου να ήμαστε όλοι καλά.

Ο Πρόεδρος

Μεντεσίδης Χαράλαμπος

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Αφήστε μια απάντηση