Παραιτήσεις Αξιωματικών

 

Μία ανοικτή επιστολή που προώθησε συνάδελφος στο διαδίκτυο ανωνύμως, για τους δικούς του λόγους. Εκφράζει όμως απόλυτα τον συντάκτη του άρθρου, που την προσυπογράφει και την προωθεί επωνύμως.