Νέα – Ανακοινώσεις

Επιστολή προς τους Συμμαθητές

Σύνδεσμος Αποφοίτων Αξιωματικών Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων Τάξεως 1977

Επιστολή του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου της Τάξης μας προς τους Συμμαθητές, με την ευκαιρία των εορτών και την επικείμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου μας.

Βελτίωση Ιστοσελίδας

       

Στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας προστέθηκαν για τα μέλη μας οι δυνατότητες γραπτού διαλόγου, δηλ. απ’ ευθείας άμεσης ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat), καθώς και τήρησης προσωπικής ταχυδρομικής θυρίδας (mailbox).